Ano na ang KOOPERATIBA?

January 28, 2023 2 min read

         

          Ang  KOOPERATIBA ay isang legal at malayang samahan ng mga tao na may magkakatulad na interes na nagbubuklod at nagtitipon ng kanilang yaman at kakayahan upang matulungan ang bawat isa.

          Ang mga kooperatiba ay isang natatanging anyo ng organisasyon ng negosyo na pagmamay-ari at kontrolado ng mga taong gumagamit ng kanilang mga serbisyo o produkto. Ang mga indibidwal na ito ay kilala bilang mga miyembro, at sila ay may pantay na sinasabi sa pamamahala at direksyon ng kooperatiba. Ang demokratikong pamamaraang ito sa pagmamay-ari at paggawa ng desisyon ay isa sa mga pangunahing katangian na nagtatakda ng pagkakaiba sa mga kooperatiba sa iba pang mga uri ng negosyo.

          Ang mga kooperatiba ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang anyo, kabilang ang mga negosyong tingian at pakyawan, mga negosyong pang-agrikultura, mga unyon ng kredito, at mga kooperatiba sa pabahay. Ang pinakakaraniwang uri ng kooperatiba ay isang consumer cooperative, na pagmamay-ari at kontrolado ng mga miyembro nito, na mga customer din ng negosyo. Ang mga kooperatiba na ito ay nagbibigay ng mga kalakal at serbisyo sa kanilang mga miyembro sa mapagkumpitensyang presyo, at anumang kita na nabuo ng negosyo ay ipinamamahagi sa mga miyembro batay sa kanilang paggamit sa negosyo o ayon sa mga tuntunin ng kooperatiba.

          Ang mga kooperatiba ay maaari ding pag-aari ng manggagawa, kung saan ang mga manggagawa ng negosyo ay sama-samang nagmamay-ari at namamahala sa negosyo. Ang mga ganitong uri ng kooperatiba ay kilala bilang kooperatiba ng manggagawa.

          Ang mga kooperatiba ay matatagpuan sa buong mundo, at sila ay madalas na itinatag sa mga komunidad kung saan ang tradisyonal na pagmamay-ari ng negosyo ay hindi posible o praktikal. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa mga rural na lugar, ngunit gayundin sa mga urban na lugar at sa maraming iba't ibang sektor.

          Ang mga kooperatiba ay batay sa mga halaga ng tulong sa sarili, pananagutan sa sarili, demokrasya, pagkakapantay-pantay, pagkakapantay-pantay at pagkakaisa.

 

Kaibahan ng Kooperatiba at Korporasyon 

Features

Cooperative

Corporation

Ownership

All are members

Limited ownership

Voting Rights

1 per member

Base of the capital

Leadership

Any member can be a leader of the cooperative

Who have a big share take the leadership

Income

Service over profit

Profit oriented

 

Cooperative for tech services eyed in Mindanao - BusinessWorld Onlinedti logo | The Official Website of