Sale

"See the Good in Yourself and in Others" Unisex T-Shirt

Color
White
Size

DESCRIPTION

 

Narito ang ating ""See the Good in Yourself and in Others"" Unisex T-Shirt – ang iyong daan tungo sa kaginhawaan at positibong pag-iisip!

Nais mo na ng isang t-shirt na hindi lamang isang piraso ng kasuotan kundi isang paalala ng kabutihan sa mundo? Huwag nang hanapin pa. Ang t-shirt na ito ay higit sa isang piraso ng tela; ito ay isang araw-araw na pagpapatibay, isang pinagmumulan ng kaginhawaan, at isang sagisag ng pagkakaisa.

Narito ang mga bagay na nagpapahalaga dito: Walang Kapantay na Kaugnayan: Gawa nang may pag-aalaga, ang t-shirt na ito ay malambot, magaan, at may tamang dami ng pagkakurba. Pakiramdam itong yakap, tiyak na nagpapakalma sa iyo sa buong araw.

Ngunit ang tunay na nagtatakda ng t-shirt na ito bukod sa mensahe nito. Ang ""See the Good in Yourself and in Others" ay hindi lamang isang slogan; ito ay isang paalala na praktisin ang kabutihan, pagkakaintindihan, at pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paanyaya na magtuon sa positibo at yakapin ang mundo nang bukas-palad.

Ang damit na ito ay higit sa moda lamang – ito ay isang pahayag, isang pangako, at isang sagisag ng pagkakaisa. Kunin mo ang iyong ngayon at isuot ang iyong kaginhawaan nang may pagmamalaki. Magbigay ng pahayag, magbigay ng pagkakaiba, at gawing mas mabuti ang mundo, isang t-shirt sa bawat pagkakataon.

 

FEATURES

 

 • COMFORTABLE AND HIGH-QUALITY MATERIAL:

  • Made with care, the shirt is soft, lightweight, and perfectly curved to ensure comfort throughout the day. It feels like a gentle hug, providing calmness all day long.
 • MEANINGFUL MESSAGE:

  • The slogan "See the Good in Yourself and in Others" is not just a phrase; it's a reminder to practice kindness, understanding, and self-love. It invites individuals to focus on the positive and embrace the world with open arms.
 • SYMBOL OF UNITY AND POSITIVITY:

  • This shirt goes beyond fashion; it's a statement, a promise, and a symbol of unity. Wear it proudly to showcase your positivity. Make a statement, make a difference, and make the world a better place, one shirt at a time.
 • UNISEX DESIGN:

  • Designed to be worn by anyone, regardless of gender, this shirt promotes inclusivity and unity.
 • VERSATILE WEAR:

  • Suitable for various occasions, whether it's a casual day out or a meaningful gathering. It's a versatile piece that spreads positivity wherever you go.
 • AVAILABLE IN MULTIPLE SIZES AND COLORS:

  • Ensure that the shirt is available in a range of sizes and colors to cater to different preferences and body types.
 • ETHICALLY PRODUCED:

  • Produced with ethical practices in mind, ensuring fair treatment of workers and environmentally friendly manufacturing processes.
 • EASY CARE:

  • Designed for convenience, the shirt is easy to care for, maintaining its quality even after multiple washes.

 

SPECIFICATION

 

Size guide

  LENGTH (inches) WIDTH (inches) CHEST (inches)
S 28 18 34-37
M 29 20 38-41
L 30 22 42-45
XL 31 24 46-49
2XL 32 26 50-53
3XL 33 28 54-57
4XL 34 30 58-61
  LENGTH (cm) WIDTH (cm) CHEST (cm)
S 71.1 45.7 86.4-94
M 73.7 50.8 96.5-104.1
L 76.2 55.9 106.7-114.3
XL 78.7 61 116.8-124.5
2XL 81.3 66 127-134.6
3XL 83.8 71.1 137.2-144.8
4XL 86.4 76.2 147.3-155